Big Data en Business Intelligence

Wat is big data?
Big data wordt een meer populaire term. Het staat voor het verzamelen, verwerken en verbinden van de grote hoeveelheid gestructureerde, ongestructureerde of semi gestructureerde gegevens

Big Data, AI.

Big data is het gevolg van de ontwikkeling dat er op steeds meer plaatsen en momenten, steeds meer gegevens worden vastgelegd en beschikbaar zijn. De bronnen ervan zijn divers en de data is zowel gestructureerd als ongestructureerd. Als het mogelijk is dat u verbanden kunt leggen tussen al die verschillende soorten gegevens, kan dat u nieuwe inzichten geven in marktkansen, klantgedrag en branche ontwikkelingen. Deze hoeveelheden groeien nu erg snel, vooral door het gebruik van internet en social media. Organisaties beschikken over steeds meer informatie en de inzet van big data kan dit proces ondersteunen. Big data koppelt diverse data uit diverse bronnen aan elkaar. Big data software kan je ‘realtime’ inzetten om correlaties te vinden tussen data en op basis daarvan beslissingen te maken, met andere woorden data mining. Data mining is het zoeken naar correlaties, patronen en statistische verbanden binnen zeer grote hoeveelheden data in databases, met als doel om relaties te ontdekken.

Big data analyse – Big Data Analytics: verzamel, analyseer, verbeter en innoveer.
Big data gaat om het verzamelen van veel gegevens. Het draait om grote aantallen data, wat betekent dat je veel databases zult integreren. Ook zorgt het integreren van databases voor grote dataverzamelingen. Doordat bedrijven hun gegevens aan elkaar kunnen koppelen en een data analyse uitvoeren, worden zij efficiënter, effectiever en beter gericht op klanten. Als big data een grote toegevoegde waarde heeft, kan het ook de omzet verhogen en de kosten verlagen. Wanneer deze op de juiste manier verwerkt worden, kan je er voorspellende analyses van maken, met andere woorden ‘predictive analytics’. Predictive analytics is een gebied van data mining, dat zich bezighoudt met het extraheren van informatie uit gegevens en het te gebruiken om trends en gedragspatronen te voorspellen.

Concreet: Het tijdig kennen en herkennen van trends, ontwikkelingen en specifieke kentallen biedt u op praktisch alle commerciële, economische, maatschappelijke of politieke terreinen houvast bij het nemen van beslissingen.

Business Intelligence

Bij Business Intelligence draait het om het verzamelen van gegevens om met elkaar te vergelijken. Deze gegevens worden weer geanalyseerd en omgezet tot informatie. Daarbij kan je denken aan informatie over klanten, de marktsituatie of de concurrent. Al deze data kan uit verschillende systemen komen en wordt verzameld in één Data Warehouse. Hoe meer gegevens je hebt, hoe nauwkeuriger je data analyses kunt maken. Meer nauwkeurigere analyses kunnen leiden tot meer vertrouwen in de besluitvorming. Betere beslissingen kunnen weer leiden tot grotere operationele efficiëntie, kostenreductie en vermindering van risico. In de praktijk komt moderne business intelligence erop neer dat je een begrijpelijk overzicht hebt van de data van je bedrijf en die data gebruikt om veranderingen teweeg te brengen, inefficiënties weg te nemen en je snel aan te passen aan veranderingen in de markt of het aanbod.

 

It Vacatures in de Big Data?

Binnen dit vakgebied kan je je  ontwikkelen tot business intelligence manager, businessanalist, databasemanager, IT-manager of informatiemanager.

 

IT-functies van de toekomst – security en cloud?

Big Data en Business Intelligence

× Hoe kan ik je helpen?