31dec

Wat maakt een goede Applicatiebeheerder?

Een applicatiebeheerder is een IT-professional die verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van software-applicaties en -systemen. Dit omvat het installeren, configureren en updaten van software, het oplossen van problemen en het uitvoeren van preventief onderhoud om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Applicatiebeheerders werken vaak samen met andere IT-professionals, zoals systeembeheerders en netwerkbeheerders, om ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur van een organisatie optimaal functioneert. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het documenteren van de IT-systemen en -processen van een organisatie en het opleiden van gebruikers.

Concreet heeft volgens de ICT Recruiter een goede applicatiebeheerder heeft een aantal belangrijke kenmerken en vaardigheden:

 1. Technische kennis: Een goede applicatiebeheerder heeft kennis van de technologieën en systemen die hij of zij beheert, zodat ze problemen kunnen opsporen en oplossen en nieuwe toepassingen kunnen implementeren.
 2. Analytisch vermogen: Een applicatiebeheerder moet in staat zijn om problemen op te sporen en te analyseren, en oplossingen te bedenken voor complexe technische uitdagingen.
 3. Communicatievaardigheden: Een goede applicatiebeheerder moet in staat zijn om duidelijk te communiceren met zowel technische als niet-technische stakeholders, zodat ze problemen kunnen uitleggen en oplossingen kunnen presenteren.
 4. Organisatievaardigheden: Een applicatiebeheerder moet in staat zijn om prioriteiten te stellen en te werken aan meerdere taken tegelijk, zodat hij of zij efficiënt en effectief kan werken.
 5. Probleemoplossend vermogen: Een goede applicatiebeheerder moet in staat zijn om snel te reageren op problemen en oplossingen te bedenken om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
 6. Teamspeler: Een applicatiebeheerder werkt vaak samen met andere teamleden en moet daarom goed kunnen samenwerken en teamspeler zijn.
 7. Flexibiliteit: De IT-industrie is snel veranderend, dus een goede applicatiebeheerder moet flexibel zijn en in staat zijn om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.
01nov

De Tips voor het vinden van IT Toppers:

Hoe vind (en behoud) je het beste IT-personeel -Werving ICT medewerkers

Bedrijven hebben veel moeite om hoog opgeleid ICT-personeel te vinden. Vacatures blijven lang openstaan, daardoor blijven zaken te lang liggen en blijft groei achter.

Om IT′ers te verleiden voor jouw bedrijf te kiezen, moet je weten hoe je te werk gaat. Zeker de passief zoekende IT′er moet op de juiste manier ′getriggerd′ worden. Het gaat hier om een beroepsgroep die doorgaans genoeg te kiezen heeft. Een plan a, b en c is dan nodig. Vergeet niet dat de meeste IT’ers veel waarde hechten aan de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Na het salaris noemen de ondervraagden dat zelfs als belangrijkste factor! (dus niet alleen met hippe teksten, pingpong tafels etc.).

IT Specialisten vinden

De Tips voor het vinden & behouden van IT Toppers:

 • Schakel een gespecialiseerd (IT-recruitment)bureau in. Daar hebben ze kennis van de markt en onderhouden ze contacten met goede specialisten. Ze weten wie waar werkzaam is en wie open staat voor een overstap. 13% van de IT’ers wisselde van baan nadat ze actief voor een functie benaderd werden.
 • Biedt opleidingsmogelijkheden aan. Er is geen bedrijfstak waar de ontwikkelingen zo snel gaan als in de IT-sector. Zorg daarom dat je personeel op de hoogte blijft van de nieuwste innovaties, technologieën en trends.
 • Zorg voor doorgroeimogelijkheden. Wil je werknemers graag voor langere tijd aan je binden? Zorg dan niet alleen voor doorgroeimogelijkheden, maar vertel je personeel ook waar ze naartoe door kunnen groeien, maak het tastbaar. Zeker wanneer werknemers open staan voor een nieuwe baan is het belangrijk dat er intern goede doorgroeimogelijkheden zijn. De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en het doen van cursussen, al dan niet in het eigen vakgebied, geeft veel mensen een goede uitdaging. Door de mogelijkheden om door te groeien zichtbaar te maken, stimuleer je je medewerkers zichzelf te blijven ontwikkelen
 • Zorg voor goede secundaire voorwaarden. Niet alleen salaris telt bij het aannemen van een baan, werknemers kijken ook naar secundaire zaken zoals opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een prettige balans tussen werk en privé is voor velen een steeds belangrijker aspect. Zaken naast werken moeten goed te combineren zijn met de werkdruk. Als werkgever kun je hierin tegemoet komen door werknemers de mogelijkheid te geven tot flexibel werken.
 • Luister naar je medewerkers. Als je echt wilt weten wat er in iemand omgaat, wat iemand belangrijk en fijn vindt, ga in gesprek, stel vragen en luister. Pas dan weet je echt wat je moet doen om je werknemers aan je bedrijf te binden.
01nov

Verschillende manieren van werken in de IT

Verschillende manieren van werken in de IT

Er zijn verschillende manieren van werken in de IT, zoals agile, scrum, DSDM, ITIL en devops. De gebruikte methoden bij je werkgever bepalen in hoge mate hoe je moet acteren en daarom is het van belang om inhoudelijke kennis te hebben van de methode die gebruikelijk is.

Wat zijn de verschillen tussen DevOps en Agile, wat is Scrum of ITIL?

Scrum

Scrum is een framework om op een flexibele manier producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.

agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Wil je deze richting in, dan kun je je pijlen richten op de grote bedrijven met veel administratieve software. Om veel te leren, is een groot consultancybedrijf met interne trainingsmogelijkheden een uitstekend alternatief. Veel van deze bedrijven staan ook op de grote banenmarkten.

DSDM

Dynamic Systems Development Method (DSDM) is een Agile methode voor het ontwikkelen van software. DSDM is ontstaan in 1994, nadat project managers die RAD (Rapid Application Development) meer besturing en discipline zochten voor deze nieuwe manier van werken.

ITIL

ITIL is ontwikkeld als een initiatief van het UK Cabinet Office en is momenteel eigendom van Axelos, een openbare/particuliere onderneming. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is de meest effectieve standaard geworden in IT Service Management. ITIL helpt organisaties in verschillende bedrijfstakken hun diensten op een kwaliteitsgestuurde en kosteneffectieve manier aan te bieden. Het raamwerk is ontwikkeld in de jaren tachtig en de meest recente update, ITIL 4, werd in februari 2019 gepubliceerd.

DevOps 

De term DevOps is ontstaan in België aan het einde van de laatste decennium, als gevolg van de zogenaamde ‘DevOps-days’. Deze dagen waren bedoeld om it-experts van zowel de ontwikkelkant (‘development’) als de beheerkant (‘operations’) van de organisatie bij elkaar te brengen. En eigenlijk is daarmee de term DevOps in zijn context geplaatst: een multidisciplinair team dat volledig verantwoordelijk is voor het beheer en continue ontwikkeling van een dienst. Voorbeelden waar DevOps in combinatie met continuous delivery wordt gebruikt, zijn bedrijven als Amazon en Google die dagelijks tientallen wijzigingen releasen.

Deze instructievideo helpt je te begrijpen wat DevOps is? Wat is Agile? Wat zijn de verschillen tussen DevOps en Agile Methodology? En wat zijn de overeenkomsten tussen DevOps en Agile?

31okt

ERP consultant – Kennis en begrip van bedrijfsprocessen

ERP consultant, Rol, Skills & Salaris

Kennis en begrip van bedrijfsprocessen is relevanter dan ooit.

Een ERP consultant of ERP adviseur is een specialist op het gebied van de toepassing, selectie of implementatie van ERP software en kan daarover deskundig advies geven. Als uw organisatie de huidige ERP oplossing wil vernieuwen of vervangen, is het raadzaam hierbij een consultant in te schakelen. De complexiteit van ERP projecten is meestal te groot om alle kennis daarover zelf in huis te hebben.

De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning: een softwarepakket dat belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samenbrengt. Met een ERP-pakket worden bedrijfsprocessen geautomatiseerd, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd.

ERP-consultants

De belangrijkste werkzaamheden zullen over het algemeen zijn:

 • Het geven van adviezen aan “de business” m.b.t. keuzes in de inrichting van de software
 • Adviserende rol in het verbeteren / beheersen van de interne processen v
 • Het implementeren van de software en de uitrol van deelfunctionaliteiten .
 • Meedenken over nieuwe of te verbeteren functionaliteiten binnen de software.
 • Betrokken bij het testen en opleveren van de software.
 • Opstellen en onderhouden van gebruikers-documentatie
 • Het fungeren als vraagbaak voor de gebruikers over de werking van het systeem.

Wat maakt een ERP consultant goed?

De rol van ERP-consultants is aan het veranderen. Het hebben van diepgaande technische kennis en goede configuratie- en ontwikkelvaardigheden is lang niet meer voldoende. Kennis en begrip van bedrijfsprocessen is vandaag de dag relevanter dan ooit.

ERP-consultancy is van oorsprong een technisch beroep. Goede ERP-consultants hebben een passie voor het inrichten van het systeem op een dusdanige manier dat het aansluit bij de wensen van de klant. De vaardigheden die nodig zijn om een effectieve ERP-consultant te kunnen zijn, zijn sterk aan het veranderen. “

Belangrijkste skills voor ERP-consultants

De belangrijkste vaardigheid voor een ERP-consultants is:

Presentatievaardigheden:, laten zien hoe processen gesimplificeerd worden en waarom dat van toegevoegde waarde is”; overtuigingskracht, “laten zien waarom een verandering een stap voorwaarts is en de boodschap overtuigend overbrengen”; en organisatiesensitiviteit, “een voelspriet voor verandermanagement”.

De ERP-consultant wordt steeds minder een pure IT-professional en steeds meer een businessconsultant.

ERP Trends 2020

Hoeveel verdient een ERP Consultant (m/v) in Nederland?

Het gemiddelde salaris voor een ERP Consultant (m/v) in Nederland is € 40.679 per jaar

 

21okt

IT-functies van de toekomst – security en cloud?

Toekomstbestendige IT-vakgebieden

Wat kunnen IT’ers in de toekomst verwachten, waar liggen de kansen!

Slimme ICT-toepassingen bedenken die het leven aangenamer maken? Mensen helpen hun werk beter te doen met goed advies over digitale toepassingen? Een nieuwe app ontwerpen en maken? Een slim apparaat programmeren? Software en ICT zijn overal!

Toekomstbestendige IT-vakgebieden
De vraag is welke IT-functies toekomstbestendig zijn. Waar zullen organisaties de komende tijd naar zoeken?

Als je kijkt naar het hoge aantal IT-vacatures op dit moment, zal de vraag naar IT’ers alleen maar verder stijgen. De meeste organisaties in uiteenlopende sectoren geven aan dat het aantal medewerkers het hardst gaat groeien op het gebied van security, Data en cloud. Niet zo verrassend, met de komst van de privacywetgeving en het gebrek aan kennis dat bij veel bedrijven heerst. Functies binnen de IT-afdeling waarvan verwacht wordt dat ze meer naar de achtergrond verdwijnen binnen vijf jaar zijn die van systeembeheerder en storagebeheerder.

Wij (de ICT Recruiter) verwachten dat het werk van de IT-afdeling in zijn huidige vorm binnen twee jaar aanzienlijk gaat veranderen. Dit heeft als gevolg dat IT’ers constant bezig moeten zijn met het doorontwikkelen van hun eigen vaardigheden, naast het uitvoeren van het al bestaande en volle takenpakket.

 

Security, cloud en data, de it-vacatures van de toekomst

security

Datalekken en cyberaanvallen staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren

Tegenwoordig wordt veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. De aanhoudende vraag naar securityspecialisten is mogelijk te verklaren door de opkomst van deze technologie. Dit gaat namelijk gepaard met veel data. Bovendien kan de integratie van dit soort technologieën zorgen voor kwetsbaarheden. Beveiliging wordt dan ook gezien als de grootste risicofactor en speelt daarom een grote rol. Een organisatie kan het zich natuurlijk niet veroorloven dat men toegang heeft tot klantgegevens.

En tegenwoordig willen steeds meer organisaties met de digitale transformatie aan de slag en komt de nadruk meer op technologie te liggen. Met de opmars van onder meer het Internet of Things, kunstmatige intelligentie (AI) en big data wordt digitale technologie een integraal onderdeel van de organisatie.

Cloud

Bedrijven (ook kleine) zullen steeds vaker voor SaaS-toepassingen kiezen. Ze klikken als het ware zelf hun business-applicaties bij elkaar op internet en hebben voor het merendeel geen IT-dienstverlener meer nodig. Er gaat dan ook een shake-out komen van IT-bedrijfjes die niet goed nagedacht hebben over hoe om te gaan met deze verandering

Data

Het groeiende belang van data staat als een paal boven water. Ook dit hangt samen met de opkomst van de eerder genoemde nieuwe technologieën zoals IoT, machine learning en de inzet van artificial intelligence. De uitdaging ligt in het realtime managen en inzetten van deze data. Het is namelijk zo dat gegenereerde data vaak, maar voor een korte periode relevant blijft, omdat er steeds nieuwe data bijkomt. De data moet actiegericht worden ingezet. Door algoritmes op te tuigen om slimme analyses op de data los te laten, zorg je ervoor dat er snel inzichten worden verworven waardoor dit mogelijk is. Het belang van data blijft alsmaar groeien, waardoor een mooie rol op de IT-afdeling is weggelegd voor professionals met sterke analytische skills.

Wat populair zal blijven is Web development

Web development
Web developers werden ook dit jaar weer volop gevraagd. (Zij bouwen de websites en webwinkels). In deze functie gaat het vooral om het technische aspect van de website, niet om het design. Het is dus onmisbaar om programmeertaal te beheersen in deze functie. De populairste programmeertalen zijn Java en JavaScript.

Alle ontwikkelingen gaan razendsnel en bedrijven willen dat tempo graag bijbenen. Daar hebben ze jou, als IT Specialist bij nodig.

Veel Succes met je Carrière!


It-professionals vinden veilig werken, onafhankelijk van locatie, extra van belang, met als resultaat dat cyber- en datasecurity de belangrijkste it-trend is van het IT Trendsonderzoek 2020 van Supply Value. 

 

De ICT Recruiter – Nr 1. IT Recruitment

21okt

IT-recruitment 2020 – De IT Trends

IT-recruitment 2020 – De IT Trends

De wereld van IT-recruitment is voortdurend in beweging. Om de beste kandidaten te kunnen IT-werven, moet je weten wat er speelt en hoe je als bedrijf op de laatste trends kunt inspelen. De concurrentie is moordend onder bedrijven op de IT-markt, 

Waar moet je nu opletten bij het vinden van de beste kandidaten!

Marketing

Uit recent onderzoek van LinkedIn komt naar voren dat bijna de helft van de ondervraagde gerenommeerde recruitment professionals (46%) denkt dat recruitment in de komende jaren meer en meer op marketing gaat lijken.

Beleving van de kandidaat:

We worden ons er steeds meer van bewust wat een negatieve kandidatenervaring het bedrijf voor schade kan berokkenen.

De beste mensen aannemen.

Focus binnen IT-bedrijven de komende jaren verschuiven naar de ‘quality of hire’. Bedrijven komen steeds meer tot het inzicht dat veel mensen aannemen niet de sleutel is tot succes voor je organisatie. De beste mensen aannemen, die presteren en ook nog eens loyaal zijn aan je bedrijf omdat ze het er naar hun zin hebben: dát is het geheim van een succesvol IT-recruitmentbeleid.

Data

Zeker voor de grotere IT-bedrijven kan big data veel interessante inzichten opleveren, waarmee het IT-recruitmentbeleid effectief kan worden bijgestuurd.

Actief werven naar passieve kandidaten

De komende jaren de focus verschuiven naar recruitment van passief zoekende kandidaten. Logisch: je vist als recruitment professional simpelweg in een veel grotere talentenpool, die ook nog eens veel sterke kandidaten bevat.

 

De laatste jaren is de recruitmentsector dus aan enorme veranderingen onderhevig geweest. Door de technologische ontwikkelingen kunnen kleine, jonge bedrijven voortaan concurreren met de grote jongens. Ook als het gaat om de werving van de ideale kandidaat. Zo wordt het voor iedere werkgever steeds lastiger om de beste werknemer te vinden én te behouden.

Wat zijn de beste nieuwe recruitment technologieën die je moet gebruiken!

De 3 favoriete Technologieën van de ICT Recruiter:

 

 1. Artificial intelligence (AI)
  Werving met hulp van kunstmatige intelligentie – ofwel: Artificial Intelligence (AI) – kan de effectiviteit van het wervingstraject geheel drastisch verhogen. Met deze technologie kunnen namelijk taken geautomatiseerd worden die vroeger veel tijd en aandacht kostten. Artificial Intelligence gaat veel verder dan alleen het analyseren van cv’s op trefwoorden en taalgebruik.
 2. video-interviews
  Video-interviews vormen een van de technologische trends die snel in opkomst is. Voor recruiters zijn ze een manier om snel een eerste interview af te nemen, te besparen op reiskosten en het selectieproces een stuk sneller op gang te brengen!
 3. Solliciteren via WhatsApp
  Op steeds meer platformen kun je als sollicitant solliciteren via WhatsApp, snel gemakkelijk en vooral ongecompliceerd. Ongeveer 13 miljoen Nederlanders gebruiken WhatsApp al, en op deze manier kun je je sollicitatie eenvoudig afronden op je smartphone.!

 

Succes!

ICT Recruiter – IT Recruitment Bureau

13okt

TIPS VOOR EEN ICT- JOB SOLLICITATIE

TIPS VOOR EEN ICT- JOB SOLLICITATIE

 

Je bent actief in de IT-sector en je hebt de knoop doorgehakt: je wil en zal veranderen van job. Je CV mag er zijn, je hebt heel wat tijd gestoken in de layout en look en je krijgt die eerste aanvraag voor een interview binnen. Op papier heb je al gescoord, maar nu moet je het face to face nog tot een goed einde brengen. Hoe bereid je je nu voor op zo’n gesprek? Hier zijn alvast 7 tips die je kunnen helpen bij een succesvol interview.

1. Kleed je voor de gelegenheid

De eerste indruk blijft belangrijk! Dit geldt nog meer voor hiring managers. Zij zijn namelijk diegene die beslist of je zal worden aangenomen of niet. Hoewel er in de IT-sector nog zelden wordt verwacht dat je in pak en das naar het gesprek komt, wordt aangeraden om zich steeds zo neutraal en netjes mogelijk te kleden. Jeans en sneakers zijn dus meestal niet de juiste keuze. Met een nette broek en een hemd raak je al een heel eind ver!

2. Kom op tijd 

Te laat komen is not done. Ga je toch te laat komen? Verwittig dan minstens vijf minuten vooraf. Wacht niet tot je al te laat bent om te verwittigen. Wat al zeker af te raden valt, is de werkgever helemaal niet op de hoogte brengen. Zoek vooraf op hoe lang je reis duurt, welke route je kan nemen en hou de contactgegevens van de werkgever bij de hand. Goed begonnen is half gewonnen!

Maak veel oogcontact en probeer rustig te blijven. Je houding en body language hebben een impact op hoe de interviewer het gesprek zal ervaren.

3. Wees voorbereid 

De website doornemen en weten wat het bedrijf doet is een goede basis. De beste manier om je voor te bereiden is vooraf enkele vragen te bedenken. Je maakt een goede indruk wanneer je inzichtelijke vragen stelt, afgestemd op de functie en het bedrijf. Denk zelf al eens na over mogelijke vragen die je kan hebben, bijvoorbeeld over het team waarin je zal terecht komen of over de jobinhoud. Weet je niet of je takenpakket ook coaching zal inhouden? Wat met het behalen van certificaten? Schrijf het neer en stel je vragen tijdens het interview. Vermijd oppervlakkige vragen over bijvoorbeeld welke wagen je zal krijgen, of hoe overuren uitbetaald worden. De werkgever zal zien dat je werk gemaakt hebt van je sollicitatie.

4. Weet met wie je praat 

De achtergrond van de manager(s) die je zal ontmoeten via LinkedIn al eens bekijken is een goed idee. Zo kan je je antwoorden en vragen beter afstemmen op je interviewer(s). Het heeft weinig zin om technische antwoorden te geven of technische vragen te stellen wanneer je met een recruiter/HR-persoon rond de tafel zit. Je kan ook kijken hoe lang de persoon al bij het bedrijf werkt, of waar die vroeger werkte, hoe lang ze in hun functie zitten, etc.

5. Wees authentiek 

Know yourself and be yourself! Weet wat je sterktes zijn voor de rol waarvoor je solliciteert en welke competenties je nog verder dient te ontwikkelen. Bedenk enkele voorbeelden uit je ervaring om dit aan te tonen dat maakt het geloofwaardiger. Overdrijf niet, maar durf ook je sterktes in de schijnwerper zetten. Je bent misschien wel perfect voor deze functie, maar je bent geen superman. Je hoeft niet naar de mond te praten, want dat is snel duidelijk voor een interviewer. Draai niet rond de pot en wijd niet uit. Indien je dit een moeilijke oefening vindt, kan je hier een aantal ‘key competencies’ met toelichting vinden.

6. Toon je altijd motivatie 

Je interesse in de functie en het bedrijf laten blijken tijdens het gesprek is essentieel. Je kan nog de perfecte match zijn op gebied van ervaring, als de interviewer jouw motivatie niet aanvoelt, zal je de job niet krijgen. Laat zien dat jij weet wat je wil en wees daarin consistent. Vind je het belangrijk om dichter bij huis te werken? Zeg dan niet dat je ook met 2 consultaties in gesprek bent. Hecht je belang aan een goede work-life balans? Speel hierop in als het bedrijf bijvoorbeeld flexibele werkuren aanbiedt.

7. Hou je interview positief 

Met deze tips kun je hopelijk al beter voorbereid naar je interview stappen. Een goed begin is het halve werk!

Tijdens je interview komt gegarandeerd de vraag: ‘waarom wil je veranderen?’. Onthoud dat een interviewer geen psycholoog is. Denk vooraf na wat je precies wil antwoorden op deze vraag. Wat is nu de meest essentiële reden om van job te veranderen? De reistijd is te lang en je kan de stress van dagelijkse file niet meer aan? Het klikt niet met je manager? Je bent je collega’s beu? Je hebt het gevoel dat je een bore-out krijgt? Pick one! Je hoeft niet alles wat volgens jou beter kan erbij te halen, want dan ga je klagen. Heb je er één gekozen? Zet dit nu om naar iets positief. Je wil dichter bij huis werken opdat je je tijd beter kan benutten. Je bent klaar om van nieuwe collega’s bij te leren. Je hebt er behoefte aan om nieuwe mensen te leren kennen. Je bent toe aan een nieuwe uitdaging en wil je leercurve opnieuw stimuleren. Dat is wat een werkgever wil horen!

Met deze tips kun je hopelijk al beter voorbereid naar je interview stappen. Een goed begin is het halve werk! Heb je toch nog vragen of wil je graag verder geadviseerd worden over hoe je een goed interview kan afleggen? Contacteer dan de Recruiters van ICT Recruiter Zij helpen je graag verder om ervoor te zorgen dat jouw interview een onvergetelijke indruk nalaat op je werkgever!

Concreet

 • Kleed je voor de gelegenheid. De eerste indruk blijft belangrijk! …
 • Kom op tijd. Te laat komen is not done. …
 • Wees voorbereid. De website doornemen en weten wat het bedrijf doet is een goede basis. …
 • Weet met wie je praat. …
 • Wees authentiek en to the point. …
 • Toon je motivatie. …
 • Hou je interview positief!
1 mrt. 2017
13okt

De 5 Fouten bij het werven van ICT’ers

De 5 Fouten bij het werven van ICT’ers

 

Het aantrekken van goede ICT’ers is een steeds grotere uitdaging  ‘Vroeger’ werkten ICT-specialisten alleen bij IT en ICT-bedrijven, tegenwoordig is bijna elke sector en bij zowat elk type organisatie is ICT onderdeel van het fundament geworden.

Iedereen wil de beste specialisten Dus: hoe haal je ze naar jouw bedrijf?

ICT Recruitment

ICT-specialisten recruiten is een vak op zich. Er zijn een aantal zaken die je wel maar ook vooral niet moet doen bij het werven van ICT’ers beter niet kunt doen.

 1. Verkeerde termen gebruiken
  Een goede ICT’er weet waarover hij praat. Hij kent de technologie en de tools uit zijn vakgebied. Maar ken jij ze ook?  je geen expert te zijn, maar verdiep je wel in de ICT-terminologie.!
 2. Te weinig kijken naar soft skills, vergeet vooral ook niet te kijken naar het persoonlijke aspect: de soft skills.in plaats van alleen naar zij/haar technische kennis.
 3. Kijk naar talent en vaardigheid, dan alleen naar jaren ervaring met bijvoorbeeld een specifieke programmeertaal.Natuurlijk, ervaring is belangrijk. Maar een gebrek aan ervaring kan gecompenseerd worden door leergierigheid, intelligentie en talent. In de deze wereld wordt alles snel doorontwikkeld:
 4. In je vacature te weinig aandacht besteden aan het werk zelf! Voor een it specialist is datgene wat hij gaat doen voor jouw bedrijf het allerbelangrijkst.
 5. Passief Recruiten (Vacatures PLAATSEN EN WACHTEN TOT ER OP GESOLLICITEERD WORD). Je zult actief moeten gaan sourcen, bellen, overtuigen etc.

 

ICT Recruiter – IT Recruitment Bureau

18jun

APPS FOR RECRUITERS

7 TIME MANAGEMENT APPS FOR RECRUITERS

As a recruiter, your time management skills are tested every minute of the day. You probably feel like there aren’t enough hours in a day to get everything done. This is where time management apps come into play—to help you get work done smarter, not harder.

There are 4 basic skills that you need as a HR professional to get everything done. Keeping a to-do list, planning your tasks, prioritizing them, and, of course, staying focused. Bonus points if you’re able to manage your stress.

While there isn’t an app that can do all the work for you (yet!), there are several you can use to improve each of the above skills. So let’s see what they’re about.

APPS TO WORK SMARTER, NOT HARDER

 

1.   TRELLO—PROJECT AND TIME MANAGEMENT APP

Based on the Kanban system, Trello uses cards moved between columns. This is to keep track of all the components of a project. The app itself is quite simple. Still, it’s highly customizable to fit the needs of your project perfectly. It’s free to use, but there are some premium features that you would need to pay for, like third-party integrations.

The app is built for workflow management. Using Trello can improve your time management skills significantly. You can keep track of timetables, deadlines, and overall workflow for any specified period of time.

 

 

 

2.   CALENDLY—SCHEDULING APPOINTMENTS

This is your usual calendar, with an upgrade. The app lets you schedule appointments and meetings—something that you have to do all the time. It can give you reminders of upcoming events so that you no longer have to remember everything on your own – which doesn’t always work out so well!

Calendly is one of the most user-friendly tools that track what’s happening and when it’s happening. With this app, you’ll never be surprised 10 minutes before an interview. You can personalize reminders according to how much time you need to prepare.

 

 

3.   SORTD—STREAMLINING INBOX

Having a hard time managing your inbox? This app integrates with your email account. You can drag and drop emails into multiple categories. By doing this you can easily prioritize your emails and plan for the day.

This browser extension can help you manage your time better. You’ll have a bird’s eye view of your email—so you’ll know which ones need immediate attention and which ones can wait.

 

 

4.   IAPPRECIATE—EMPLOYEE APPRECIATION

This app is great if you would like to give awards to employees or any kind of “thank you” messages. It has a lot of templates you can use, edit, print, or send directly to the employee.

You can send thank you notes, ecards, or even certificates automatically–it’s all within the app.  iAppreciate also lets you track how often you’ve made appreciation gestures. This way you know when you should make more of an effort to acknowledge someone’s contribution.

 

5.   PEOPLE FLUENT—PERFORMANCE MONITORING

This is one of the best apps out there for recruiting and performance monitoring. It enhances transparency and accountability in the candidate-recruiter relationship. With it, you can store necessary information about the performance of employees. This makes managing your recruiting process easier.

The app is multifunctional. It lets you store any kind of data and create talent profiles. You can manage data for compensation packages or conduct a recruiting process. PeopleFluent is useful for dealing with high-volume hiring or specialized headhunting.

 

 

6.   CRYSTAL—CANDIDATE ANALYSIS

Crystal Knows is a browser extension built for analyzing a candidate’s personality. You can use it in conjunction with their LinkedIn profile. It gives you data like their stress resistance level, personal preferences, or performance levels.

This browser extension can help you know how best to prepare for the interview with a candidate. You can better understand how their personality, personal preferences, and skillset might impact their overall job performance and if they’re the right candidate for your business or not.

 

 

7.   ZOHO RECRUIT—TASK MANAGER

This is for recruiters who need help with managing staffing agencies and corporations. With this app, you can organize resumes or put candidates into different categories. You can manage client’s demands, or the filing of contracts, all in one place.

Zoho Recruit can help save you a lot of time. You can use the app to post jobs, manage clients or contracts. You can even manage and evaluate candidate’s resumes or information—so that you can be selective in choosing candidates according to your client’s needs.

 

CONCLUSION

Time management is an issue for many HR professionals. There are so many things to manage and administer!  Luckily, there are apps that can help you with most of the tasks you need to do. Whether it’s project or employee management, showing appreciation, appointment scheduling, or really, just about anything else, there is an app for you.

What these apps have in common is that they make your workload more manageable. When you try to do everything alone, you put too much pressure on yourself. To increase the quality of your results, you’ll need to work smarter, not harder.

Berichtnavigatie