31dec

Wat maakt een goede Applicatiebeheerder?

Een applicatiebeheerder is een IT-professional die verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van software-applicaties en -systemen. Dit omvat het installeren, configureren en updaten van software, het oplossen van problemen en het uitvoeren van preventief onderhoud om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Applicatiebeheerders werken vaak samen met andere IT-professionals, zoals systeembeheerders en netwerkbeheerders, om ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur van een organisatie optimaal functioneert. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het documenteren van de IT-systemen en -processen van een organisatie en het opleiden van gebruikers.

Concreet heeft volgens de ICT Recruiter een goede applicatiebeheerder heeft een aantal belangrijke kenmerken en vaardigheden:

  1. Technische kennis: Een goede applicatiebeheerder heeft kennis van de technologieën en systemen die hij of zij beheert, zodat ze problemen kunnen opsporen en oplossen en nieuwe toepassingen kunnen implementeren.
  2. Analytisch vermogen: Een applicatiebeheerder moet in staat zijn om problemen op te sporen en te analyseren, en oplossingen te bedenken voor complexe technische uitdagingen.
  3. Communicatievaardigheden: Een goede applicatiebeheerder moet in staat zijn om duidelijk te communiceren met zowel technische als niet-technische stakeholders, zodat ze problemen kunnen uitleggen en oplossingen kunnen presenteren.
  4. Organisatievaardigheden: Een applicatiebeheerder moet in staat zijn om prioriteiten te stellen en te werken aan meerdere taken tegelijk, zodat hij of zij efficiënt en effectief kan werken.
  5. Probleemoplossend vermogen: Een goede applicatiebeheerder moet in staat zijn om snel te reageren op problemen en oplossingen te bedenken om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
  6. Teamspeler: Een applicatiebeheerder werkt vaak samen met andere teamleden en moet daarom goed kunnen samenwerken en teamspeler zijn.
  7. Flexibiliteit: De IT-industrie is snel veranderend, dus een goede applicatiebeheerder moet flexibel zijn en in staat zijn om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.
01nov

Verschillende manieren van werken in de IT

Verschillende manieren van werken in de IT

Er zijn verschillende manieren van werken in de IT, zoals agile, scrum, DSDM, ITIL en devops. De gebruikte methoden bij je werkgever bepalen in hoge mate hoe je moet acteren en daarom is het van belang om inhoudelijke kennis te hebben van de methode die gebruikelijk is.

Wat zijn de verschillen tussen DevOps en Agile, wat is Scrum of ITIL?

Scrum

Scrum is een framework om op een flexibele manier producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.

agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Wil je deze richting in, dan kun je je pijlen richten op de grote bedrijven met veel administratieve software. Om veel te leren, is een groot consultancybedrijf met interne trainingsmogelijkheden een uitstekend alternatief. Veel van deze bedrijven staan ook op de grote banenmarkten.

DSDM

Dynamic Systems Development Method (DSDM) is een Agile methode voor het ontwikkelen van software. DSDM is ontstaan in 1994, nadat project managers die RAD (Rapid Application Development) meer besturing en discipline zochten voor deze nieuwe manier van werken.

ITIL

ITIL is ontwikkeld als een initiatief van het UK Cabinet Office en is momenteel eigendom van Axelos, een openbare/particuliere onderneming. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is de meest effectieve standaard geworden in IT Service Management. ITIL helpt organisaties in verschillende bedrijfstakken hun diensten op een kwaliteitsgestuurde en kosteneffectieve manier aan te bieden. Het raamwerk is ontwikkeld in de jaren tachtig en de meest recente update, ITIL 4, werd in februari 2019 gepubliceerd.

DevOps 

De term DevOps is ontstaan in België aan het einde van de laatste decennium, als gevolg van de zogenaamde ‘DevOps-days’. Deze dagen waren bedoeld om it-experts van zowel de ontwikkelkant (‘development’) als de beheerkant (‘operations’) van de organisatie bij elkaar te brengen. En eigenlijk is daarmee de term DevOps in zijn context geplaatst: een multidisciplinair team dat volledig verantwoordelijk is voor het beheer en continue ontwikkeling van een dienst. Voorbeelden waar DevOps in combinatie met continuous delivery wordt gebruikt, zijn bedrijven als Amazon en Google die dagelijks tientallen wijzigingen releasen.

Deze instructievideo helpt je te begrijpen wat DevOps is? Wat is Agile? Wat zijn de verschillen tussen DevOps en Agile Methodology? En wat zijn de overeenkomsten tussen DevOps en Agile?

21okt

IT-functies van de toekomst – security en cloud?

Toekomstbestendige IT-vakgebieden

Wat kunnen IT’ers in de toekomst verwachten, waar liggen de kansen!

Slimme ICT-toepassingen bedenken die het leven aangenamer maken? Mensen helpen hun werk beter te doen met goed advies over digitale toepassingen? Een nieuwe app ontwerpen en maken? Een slim apparaat programmeren? Software en ICT zijn overal!

Toekomstbestendige IT-vakgebieden
De vraag is welke IT-functies toekomstbestendig zijn. Waar zullen organisaties de komende tijd naar zoeken?

Als je kijkt naar het hoge aantal IT-vacatures op dit moment, zal de vraag naar IT’ers alleen maar verder stijgen. De meeste organisaties in uiteenlopende sectoren geven aan dat het aantal medewerkers het hardst gaat groeien op het gebied van security, Data en cloud. Niet zo verrassend, met de komst van de privacywetgeving en het gebrek aan kennis dat bij veel bedrijven heerst. Functies binnen de IT-afdeling waarvan verwacht wordt dat ze meer naar de achtergrond verdwijnen binnen vijf jaar zijn die van systeembeheerder en storagebeheerder.

Wij (de ICT Recruiter) verwachten dat het werk van de IT-afdeling in zijn huidige vorm binnen twee jaar aanzienlijk gaat veranderen. Dit heeft als gevolg dat IT’ers constant bezig moeten zijn met het doorontwikkelen van hun eigen vaardigheden, naast het uitvoeren van het al bestaande en volle takenpakket.

 

Security, cloud en data, de it-vacatures van de toekomst

security

Datalekken en cyberaanvallen staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren

Tegenwoordig wordt veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. De aanhoudende vraag naar securityspecialisten is mogelijk te verklaren door de opkomst van deze technologie. Dit gaat namelijk gepaard met veel data. Bovendien kan de integratie van dit soort technologieën zorgen voor kwetsbaarheden. Beveiliging wordt dan ook gezien als de grootste risicofactor en speelt daarom een grote rol. Een organisatie kan het zich natuurlijk niet veroorloven dat men toegang heeft tot klantgegevens.

En tegenwoordig willen steeds meer organisaties met de digitale transformatie aan de slag en komt de nadruk meer op technologie te liggen. Met de opmars van onder meer het Internet of Things, kunstmatige intelligentie (AI) en big data wordt digitale technologie een integraal onderdeel van de organisatie.

Cloud

Bedrijven (ook kleine) zullen steeds vaker voor SaaS-toepassingen kiezen. Ze klikken als het ware zelf hun business-applicaties bij elkaar op internet en hebben voor het merendeel geen IT-dienstverlener meer nodig. Er gaat dan ook een shake-out komen van IT-bedrijfjes die niet goed nagedacht hebben over hoe om te gaan met deze verandering

Data

Het groeiende belang van data staat als een paal boven water. Ook dit hangt samen met de opkomst van de eerder genoemde nieuwe technologieën zoals IoT, machine learning en de inzet van artificial intelligence. De uitdaging ligt in het realtime managen en inzetten van deze data. Het is namelijk zo dat gegenereerde data vaak, maar voor een korte periode relevant blijft, omdat er steeds nieuwe data bijkomt. De data moet actiegericht worden ingezet. Door algoritmes op te tuigen om slimme analyses op de data los te laten, zorg je ervoor dat er snel inzichten worden verworven waardoor dit mogelijk is. Het belang van data blijft alsmaar groeien, waardoor een mooie rol op de IT-afdeling is weggelegd voor professionals met sterke analytische skills.

Wat populair zal blijven is Web development

Web development
Web developers werden ook dit jaar weer volop gevraagd. (Zij bouwen de websites en webwinkels). In deze functie gaat het vooral om het technische aspect van de website, niet om het design. Het is dus onmisbaar om programmeertaal te beheersen in deze functie. De populairste programmeertalen zijn Java en JavaScript.

Alle ontwikkelingen gaan razendsnel en bedrijven willen dat tempo graag bijbenen. Daar hebben ze jou, als IT Specialist bij nodig.

Veel Succes met je Carrière!


It-professionals vinden veilig werken, onafhankelijk van locatie, extra van belang, met als resultaat dat cyber- en datasecurity de belangrijkste it-trend is van het IT Trendsonderzoek 2020 van Supply Value. 

 

De ICT Recruiter – Nr 1. IT Recruitment