Chief Information Officer (CIO) Taken & Salaris

Chief Information Officer (CIO) is een functie die vaak gegeven wordt aan de persoon in een onderneming die verantwoordelijk is voor de informatie technologie en computer systemen. Informatietechnologie en computer systemen zijn steeds belangrijker geworden. Daardoor heeft de CIO een steeds belangrijker rol binnen de organisatie bij het formuleren van strategische doelen.

cio taken en salaris werving cio

Taken CIO

De CIO is verantwoordelijkheid dragen voor het verzamelen en aanleveren van de juiste data voor de juiste rollen in de organisatie. Hij of zij maakt het informatiebeleid, zorgt ervoor dat de juiste key performance indicators worden gedefinieerd en dat iedereen over de informatie beschikt die voor hem of haar relevant is.

Aanstellen CIO

Definieer voor je een CIO aanstelt, wat deze moet doen en/of dit een dagtaak is. Dat hangt af van de hoeveelheid data, de grootte van je organisatie en natuurlijk de informatiebehoefte. Ook kan een CIO als taak hebben om meer informatie te verzamelen om meer inzicht te krijgen van de organisatie.

Plaats van de CIO in de organisatie

Meestal rapporteert de CIO rechtstreeks aan de Chief Executive Officer (CEO). Binnen sommige bedrijven zit de CIO in de directie. Een CIO is vaak niet degene die zelf taken uitvoert, vaak delegeert hij of zij taken naar medewerkers omdat die meer over de details kunnen beslissen.

Salaris – Hoeveel verdient een CIO?

Het landelijke gemiddelde salaris voor een CIO in Nederland is €118.378 . 

De rollen en verantwoordelijkheden van de CIO vormen een van de meest unieke bedrijfscultuur posities. Geen concurrerende rol vergt zo’n breed scala aan mogelijkheden en toch levert zo weinig op het gebied van het definiëren van eisen. Dus laten we weer de vraag:

Wat doet de CIO?  Een CIO is een manager van mensen, een manager van de infrastructuur, een financieel planner, een zakenpartner, een zakelijke expert, een internationale expert, een klantgerichte uitvoerende macht en een corporate leider.

Werving CIO of IT Director via professionele ICT Headhunters kan via de ICT-Recruiter

Nr 1. werving en selectie IT-directiefuncties

Chief Information Officer (CIO) Taken & Salaris & Recruitment