Functioneel beheer en Applicatiebeheer zijn twee belangrijke functies binnen IT-organisaties die zich richten op het beheer van informatiesystemen en het leveren van ondersteuning aan gebruikers. Hoewel beide functies nauw met elkaar verbonden zijn, zijn er enkele verschillen tussen de twee. In deze informatiepagina zullen we deze verschillen uitleggen en de belangrijkste taken van beide functies bespreken.

Functioneel beheer

Functioneel beheer richt zich op de functionele kant van informatiesystemen. Dit betekent dat de focus ligt op het zorgen dat de informatiesystemen optimaal aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de bedrijfsprocessen. Functioneel beheerders zijn verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeften van de gebruikers naar functionele specificaties en eisen. Zij fungeren als de schakel tussen de gebruikers en de technische specialisten.

De belangrijkste taken van functioneel beheer zijn:

 • Het vaststellen van de behoeften van de gebruikers en deze vertalen naar functionele specificaties.
 • Het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en het optimaliseren hiervan met behulp van informatiesystemen.
 • Het testen van nieuwe of aangepaste informatiesystemen en het opleiden van gebruikers.
 • Het bieden van ondersteuning aan gebruikers bij het gebruik van de informatiesystemen.
 • Het beheren van wijzigingsprocessen en het doorvoeren van wijzigingen in samenwerking met de technische specialisten.
 • Het monitoren van de prestaties van de informatiesystemen en het oplossen van incidenten.

Applicatiebeheer

Applicatiebeheer richt zich op het beheren van specifieke informatiesystemen. Applicatiebeheerders zijn verantwoordelijk voor het installeren, configureren, onderhouden en upgraden van applicaties en software. Zij zorgen ervoor dat de applicaties goed functioneren en dat eventuele problemen snel worden opgelost.

De belangrijkste taken van applicatiebeheer zijn:

 • Het installeren en configureren van applicaties en software.
 • Het onderhouden en upgraden van applicaties en software.
 • Het monitoren van de prestaties van applicaties en software en het oplossen van incidenten.
 • Het bieden van ondersteuning aan gebruikers bij het gebruik van applicaties en software.
 • Het beheren van de autorisaties van gebruikers en het beheren van de beveiliging van applicaties en software.
 • Het opstellen van documentatie en handleidingen voor gebruikers.

Verschillen tussen Functioneel beheer en Applicatiebeheer

Functioneel beheer en Applicatiebeheer hebben beide als doel om informatiesystemen optimaal te laten functioneren en ondersteuning te bieden aan gebruikers. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee functies:

 • Functioneel beheer richt zich op de functionele kant van informatiesystemen, terwijl Applicatiebeheer zich richt op het beheren van specifieke applicaties en software.
 • Functioneel beheerders zijn verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeften van
 • de gebruikers naar functionele specificaties, terwijl applicatiebeheerders verantwoordelijk zijn voor het installeren, configureren, onderhouden en upgraden van applicaties en software.
 • Functioneel beheerders werken nauw samen met gebruikers en zijn gericht op het optimaliseren van de informatiesystemen voor de bedrijfsprocessen, terwijl applicatiebeheerders voornamelijk technisch gericht zijn en verantwoordelijk zijn voor het beheren van de applicaties en software.
 • Functioneel beheer is meer gericht op het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen, terwijl applicatiebeheer meer gericht is op het beheren van de technische infrastructuur en het oplossen van technische problemen.
 • Samenwerking tussen Functioneel beheer en Applicatiebeheer
 • Hoewel er dus verschillen zijn tussen Functioneel beheer en Applicatiebeheer, is er ook veel overlap tussen de twee functies. Beide functies zijn namelijk gericht op het optimaliseren van de informatiesystemen en het leveren van ondersteuning aan gebruikers. Het is dan ook belangrijk dat Functioneel beheer en Applicatiebeheer goed samenwerken om de informatiesystemen optimaal te laten functioneren.
 • Functioneel beheerders en Applicatiebeheerders moeten regelmatig met elkaar communiceren en samenwerken om ervoor te zorgen dat de informatiesystemen goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de bedrijfsprocessen. Functioneel beheerders kunnen bijvoorbeeld feedback van gebruikers verzamelen en deze doorgeven aan de Applicatiebeheerders, zodat zij eventuele aanpassingen kunnen doen aan de applicaties en software. Omgekeerd kunnen Applicatiebeheerders feedback geven aan Functioneel beheerders over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen die mogelijk gemaakt kunnen worden met behulp van nieuwe of aangepaste informatiesystemen.
 • Kortom, Functioneel beheer en Applicatiebeheer zijn beide belangrijke functies binnen IT-organisaties die zich richten op het beheer van informatiesystemen en het leveren van ondersteuning aan gebruikers. Hoewel er enkele verschillen zijn tussen de twee functies, is het belangrijk dat Functioneel beheer en Applicatiebeheer goed samenwerken om de informatiesystemen optimaal te laten functioneren en gebruikers de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Functioneel beheer vs Applicatiebeheer