Een IT Tester, vaak ook wel softwaretester of (QA) genoemd, is verantwoordelijk voor het testen van software om te zorgen dat het van hoge kwaliteit is en aan de eisen van de klant of eindgebruiker voldoet. Ze gebruiken een verscheidenheid aan technieken en hulpmiddelen om de functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van software te testen. IT Testers werken nauw samen met softwareontwikkelaars en kunnen bij het gehele softwareontwikkelingsproces betrokken zijn, van ontwerp en codering tot implementatie en onderhoud. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het maken en onderhouden van documentatie met betrekking tot het testproces, zoals testplannen, testcases en foutrapporten.

Taken van een IT Tester:

 • Uitvoeren van functionaliteitstesten om te bepalen of de software aan de specificaties voldoet
 • Uitvoeren van integratietesten om te bepalen of de software correct samenwerkt met andere systemen
 • Uitvoeren van systeemtesten om te bepalen of de software goed functioneert in een echte omgeving
 • Uitvoeren van regressietesten om te bepalen of wijzigingen in de software geen negatieve gevolgen hebben voor bestaande functionaliteit
 • Opstellen van testplannen en testcases
 • Bijhouden van fouten en problemen in foutrapporten
 • Rapporteren van de voortgang van het testproces aan de projectleider of andere belanghebbenden

Eigenschappen van een IT Tester:

 • Analytisch denkvermogen: IT Testers moeten in staat zijn om complexe problemen op te lossen en logisch na te denken over hoe ze software kunnen testen
 • Aandacht voor detail: IT Testers moeten zorgvuldig werken en aandacht hebben voor details die anderen misschien over het hoofd zien
 • Communicatievaardigheden: IT Testers moeten goed kunnen communiceren met zowel technische als niet-technische medewerkers, zodat ze duidelijk kunnen maken wat er mis is met de software en hoe het kan worden opgelost
 • Probleemoplossend vermogen: IT Testers moeten creatief en oplossingsgericht denken om problemen met software op te lossen
 • Stressbestendigheid: IT Testers werken vaak onder tijdsdruk en moeten in staat zijn om onder druk te werken zonder hun werk te laten verslappen

Welke eigenschappen zijn belangrijk voor een IT Tester?

Een IT Tester moet analytisch denkvermogen hebben, aandacht voor detail hebben, goede communicatievaardigheden hebben, probleemoplossend vermogen hebben en stressbestendig zijn.

Wat is het verschil tussen een IT Tester en een softwareontwikkelaar?

Een IT Tester is voornamelijk verantwoordelijk voor het testen van software om te zorgen dat het van hoge kwaliteit is en aan de eisen van de klant of eindgebruiker voldoet. Een softwareontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van software. Hoewel IT Testers en softwareontwikkelaars nauw samenwerken tijdens het softwareontwikkelingsproces, hebben ze verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Wat voor opleiding heeft een IT Tester nodig?

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden voor IT Testers, afhankelijk van hun voorkeuren en doelen. Sommigen volgen een bachelor- of masteropleiding in de informatica of een verwante discipline, terwijl anderen een opleiding in de kwaliteitszorg of een certificeringsprogramma voor softwaretesten volgen. Het is ook mogelijk om in de praktijk te leren door middel van stages of werkervaring.

Salaris

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het bruto gemiddelde salaris voor IT-professionals in Nederland in 2022 ongeveer €57.000 per jaar. Dit salaris kan hoger of lager zijn voor IT Testers afhankelijk van hun specifieke vaardigheden en ervaring. Het is ook mogelijk dat IT Testers extra vergoedingen ontvangen voor het werken aan projecten buiten kantoortijden of op locatie. Zoals altijd kan het salaris van een IT Tester sterk variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

IT Tester, Taken, eigenschappen, opleiding