IT-vacatures waarbij IT direct raakt de business raakt!

Er zijn talloze IT-vacatures waarbij IT direct raakt aan de business. De ICT Recruiter is specialist in deze rollen. Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke vacatures:

IT-beheerder: Deze rol is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur van een bedrijf, zoals servers, netwerken en werkplekken.

Dit omvat het installeren, configureren en onderhouden van hardware en software, het oplossen van technische problemen en het beheren van gebruikersaccounts en toegangsrechten.

De precieze verantwoordelijkheden van een IT-beheerder kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type bedrijf waarvoor ze werken, maar enkele veelvoorkomende taken zijn:

 • Het installeren en configureren van nieuwe hardware en software
 • Het oplossen van technische problemen met hardware, software en netwerken
 • Het beheren van gebruikersaccounts en toegangsrechten
 • Het bewaken van de beveiliging van het netwerk en de werkplekken
 • Het opstellen van beleid en procedures voor het gebruik van IT-middelen
 • Het coördineren van IT-projecten en het werken met externe leveranciers

Een IT-beheerder moet up-to-date zijn met de nieuwste technologieën en trends en goede problem-solving-vaardigheden hebben. Ze moeten ook goed kunnen communiceren met zowel technische als niet-technische medewerkers om ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur van het bedrijf efficiënt en effectief functioneert.

Business analist:

Als business analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van de behoeften van een bedrijf op het gebied van IT en het ontwikkelen van oplossingen om deze behoeften te vervullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u werkt aan het ontwerp en de implementatie van nieuwe software-applicaties of het verbeteren van bestaande systemen.

De precieze verantwoordelijkheden van een business analist kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type bedrijf waarvoor ze werken, maar enkele veelvoorkomende taken zijn:

 • Het onderhouden van nauw contact met klanten en andere stakeholders om te bepalen wat hun behoeften zijn op het gebied van IT
 • Het analyseren van de huidige IT-systemen van het bedrijf om te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht
 • Het ontwikkelen van specificaties voor nieuwe software-applicaties of het verbeteren van bestaande systemen
 • Het testen van nieuwe of verbeterde IT-systemen om ervoor te zorgen dat ze werken zoals bedoeld
 • Het opstellen van beleid en procedures voor het gebruik van IT-middelen
 • Het geven van presentaties aan management en andere stakeholders om te laten zien hoe IT-systemen kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen van het bedrijf

Een business analist moet goede analytische vaardigheden hebben en in staat zijn om complexe problemen op te lossen. Ze moeten ook goed kunnen communiceren met zowel technische als niet-technische medewerkers en in staat zijn om duidelijk te presenteren aan management en andere stakeholders.

Projectmanager IT:

Als projectmanager IT ben je verantwoordelijk voor het leiden van IT-projecten en het coördineren van het werk van het IT-team om ervoor te zorgen dat projecten op tijd en binnen budget worden afgerond. Dit omvat het bepalen van de doelen van het project, het opstellen van een projectplan en het bewaken van de voortgang van het project.

De precieze verantwoordelijkheden van een projectmanager IT kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type bedrijf waarvoor ze werken, maar enkele veelvoorkomende taken zijn:

 • Het bepalen van de doelen en doelstellingen van het IT-project
 • Het opstellen van een projectplan, inclusief tijdslijnen en budgetten
 • Het aansturen van het IT-team en het coördineren van hun werk om ervoor te zorgen dat het project op tijd en binnen budget wordt afgerond
 • Het bewaken van de voortgang van het project en het maken van aanpassingen aan het projectplan indien nodig
 • Het communiceren met stakeholders, zoals management, klanten en externe leveranciers
 • Het opstellen van documentatie en rapporten over de voortgang van het project

Een projectmanager IT moet goede leiderschaps- en organisatievaardigheden hebben en in staat zijn om projecten efficiënt te beheren. Ze moeten ook goed kunnen communiceren met zowel technische als niet-technische medewerkers en in staat zijn om duidelijk te rapporteren aan management en andere stakeholders.

IT-consultant:

Als IT-consultant ben je verantwoordelijk voor het bieden van advies aan bedrijven over hoe zij hun IT-infrastructuur en -processen kunnen verbeteren om beter te kunnen concurreren op de markt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u werkt aan het ontwerp en de implementatie van nieuwe IT-systemen of het verbeteren van bestaande systemen.

De precieze verantwoordelijkheden van een IT-consultant kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type bedrijf waarvoor ze werken, maar enkele veelvoorkomende taken zijn:

 • Het onderhouden van nauw contact met klanten en andere stakeholders om te bepalen wat hun behoeften zijn op het gebied van IT
 • Het analyseren van de huidige IT-systemen van het bedrijf om te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht
 • Het ontwikkelen van specificaties voor nieuwe IT-systemen of het verbeteren van bestaande systemen
 • Het testen van nieuwe of verbeterde IT-systemen om ervoor te zorgen dat ze werken zoals bedoeld
 • Het geven van presentaties aan management en andere stakeholders om te laten zien hoe IT-systemen kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen van het bedrijf
 • Het bieden van technische ondersteuning aan klanten tijdens en na de implementatie van nieuwe IT-systemen

Een IT-consultant moet up-to-date zijn met de nieuwste technologieën en trends en goede problem-solving-vaardigheden hebben. Ze moeten ook goed kunnen communiceren met zowel technische als niet-technische medewerkers en in staat zijn om duidelijk te presenteren aan management en andere stakeholders.

IT-trainer: Deze rol is verantwoordelijk voor het geven van opleidingen aan medewerkers op het gebied van IT, zodat zij de nieuwste technologieën en processen kunnen leren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van IT-vacatures waarbij IT direct raakt aan de business. Er zijn talloze andere soorten IT-vacatures waarbij IT een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de werking van een bedrijf.

IT-vacatures waarbij IT direct raakt aan de business