• Full Time
 • Someren
 • Deze positie is vervuld

Xidoor

Xidoor is voortgekomen uit Berkvens Deursystemen, een familiebedrijf met een traditie van bijna een eeuw en 100% onafhankelijk

Verantwoordelijk voor BIS beleid en digitaliseringsstrategie over de Xidoor groep

Voor Xidoor is de ICT Recruiter op zoek naar een CIO/Director BIS

Doelgerichte innovatie en constant streven naar topkwaliteit zijn de drijfveren van Xidoor, een moderne en toonaangevende Nederlandse holding actief op de markt voor binnendeuren en -kozijnen. Xidoor is actief in Europa, Midden Oosten en Noord Amerika. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Someren en eigen verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. De productielocaties bevinden zich in Nederland (6) en Duitsland (2). Bij Xidoor werken gedreven mensen voortdurend aan vernieuwende oplossingen… deuren die niet alleen functioneel zijn, maar ook uitblinken in design en aansluiten bij de nieuwste interieurtrends. Ze voldoen bovendien aan de laatste technische eisen en strengste normen op het gebied van brandwerendheid, geluidswerendheid, stralingwerendheid en kogelwerendheid.

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden CIO/Director BIS

ICTvisie & strategie 

 • Het uitwerken, actualiseren en ten uitvoer brengen van strategisch BIS Beleidsplan i.s.m. Bis Team
 • Daarbij de algemene marktontwikkelingen op vlak van ICT-digitalisering, beveiliging en ketenintegratie in de bouw opvolgen en beoordelen op c.q. vertalen naar toepassingswaarde binnen Xidoor:
 • Dit alles met directe betrokkenheid/inbreng van en in concensus met betreffende BIS verantwoordelijken
 • Fungeren als sparringpartner / adviseur inzake de digitaliseringsstrategie voor de CFO en de directies van de werkmaatschappijen op vlak van beleidsvraagstukken waarin BIS een rol speelt
 • Borging uniformiteit over de Xidoorbedrijven heen in benadering BISgerelateerde onderwerpen zowel direct als ook indirect rakend aan corelandschap BIS
 • Bepalen visie/roadmap eigen softwareontwikkeling versus standaard tooling 

Contract& budget management ICT 

 • Onderhouden van klantleverancier relatie en de Contractverantwoordelijke partnerschappen met key partners en partners voor inhuur personeel

ERP Implementaties 

 • Als deelnemer aan ERPstuurgoep meetings bewaken van en sturen op zowel voortgang als ook consistentie met uitgangspunten BIS Beleidsplan.

Projectcoördinatie BIS

 • I.s.m. verantwoordelijken BIS-team o.b.v. strategisch beleidsplan de projectenagenda BIS 
 • opstellen en hierop sturen.
 • Bewaking van uitvoering van deze projecten.
 • Verbanden en afhankelijkheden tussen verschillende verantwoordelijkheidsgebieden INF- BAP Software Development-Programma Management signaleren en coördineren.
 • In balans brengen interne externe BIS-capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief en in lijn met strategisch beleidsplan en de daarvan afgeleide projectenagenda

Professionaliseren BIS . 

 • Zorgen voor effectieve werkmethoden en procedures, beoordelen prestaties, bijsturen, instrueren, coachen en begeleiden, inregelen werkoverleg structuren.
 • Aansturing Teamleider ICT Infrastructure, Teamleider Business Applications, Solution Architect Business Applications en Programma Manager
 • Sturen op en bijdragen aan ontwikkeling van competenties en vaardigheden van 4 direct reports middels POP PAP>
 • Managen van afbreukrisicos, zowel intern als extern, o.a. kritische afhankelijkheden van individuen.

Functieeisen

 • HBO ++ / Academisch werken denkniveau met bij voorkeur technische affiniteit met organisatorisch strategische ICT-management vaardigheden.
 • Opleidingsachtergrond in de richting van (technische) bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica.
 • No nonsense manager mensen/mens met empathisch vermogen affiniteit met details, maar wel met een helicopterview.
 • Open minded, conceptueel sterk.

Ervaring

 • Ruime ervaring in een strategische beleidsmatige BIS functie. 
 • Ruime ervaring met ERP implementaties
 • Ruime ervaring in de aansturing van software ontwikkeltrajecten en praktische kennis van de daarin toegepaste programmeeromgevingen
 • Ruime ervaring met en kennis van huidige stand van zaken op vlak van informa tie technologie (cloud oplossingen, SAAS Security, enz.)
 • Meerdere jaren ervaring in werken op het snijvlak tussen business en ICT in een discrete productieomgeving
 • Ruimer ervaring in de projectbegeleiding van complexe, langdurige ICTprojecten.
 • Aantoonbare ervaring in het communiceren op directie niveaus binnen de organisatie en het omgaan met diverse bedrijfsculturen.
 • Ervaring in en samenbrengen van (veelal technisch georiënteerde) ICTrequirement enerzijds en business requirements anderzijds en het stellen van een juiste belangenoverweging in deze.
 • Ervaring in het leiding geven aan een ICTteam van ca. 30 Fte’s vanuit het perspectief waarbij het totaalresultaat / groepsresultaat voorop dient te staan en het businessbelang optimaal gediend wordt 

Interesse

Voor verder informatie m.b.t. inhoud, functie, resultaatcriteria, voorwaarden en wat Xidoor nog verder kan betekenen kunt u contact opnemen met Dirk van Lieshout (onderstaande sollicitatie button).